Srpski | English

Info

farmsoftvideo

Farm menadžment

Preuzmite brošuru:
UVOD U
FARM MENADŽMENT
(preuzmi: PDF)

uputstvooff
mojsijevoff

Programi

AgroSeminariOff
kvantasoff
AgroLinkOff
SavetnikNETOff
EduSpecijalOff
VocarstvoIVinogradarstvoLittle

NaslovVocarstvoIVinogradarstvo


Poslovni aplikacioni softver FarmSoft S20.10 - Voćarstvo i Vinogradarstvo omogućava vlasniku poljoprivrednog gazdinstva lakše:

  • planiranje i kontrolu voćarske i vinogradarske proizvodnje,
  • praćenje i analizu poslovnih troškova, prodaja i finansije,
  • praćenje biljne proizvodnje sa evidencijama o svim agrotehničkim merama u višegodišnjem periodu,
  • kreiranje poslovne dokumentacije koja je neophodna za dobijanje podsticajnih sredstava od Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i, u budućnosti, Evropske Unije,
  • kreiranje poslovne dokumentacije koja je neophodna za uvođenje i održavanje standarda GLOBALGAP.

FarmSoft S20.10 - Voćarstvo i Vinogradarstvo sadrži i set elektronskih obrazaca i izveštaja koje prema nameni možemo podeliti na:
  • izveštaje o gazdinstvu,
  • izveštaje za državnu upravu,
  • izveštaje o procesu proizvodnje
  • kalkulacije i finansijske izveštaje.


CENA: 149,00 eura
(Plaćanje u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan plaćanja)

______________________________________

Ukoliko želite da naručite neki od softverskih paketa molimo Vas da tačno popunite formular nakon čega ćemo Vas kontaktirati u najkraćem mogućem roku radi potvrđivanja narudžbine.


______________________________________

Poslovni aplikacioni softver FarmSoft S 20.10 – Voćarstvo i vinogradarstvo je u saglasnosti sa Zakonom o poljoprivredi i ruralnom razvoju, FADN sistemom EU, GLOBALGAP standardom i podzakonskim aktima Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.